WERKWIJZE

Aanvang
Bij aanvang krijgt U schriftelijke informatie wat de therapie inhoudt en bij de afronding krijgt U een werkboek mee om de doorlopen behandeling nog te kunnen naslaan. Voor ouder en kind geldt dat als uw kind inzicht heeft en over zijn/haar probleem kan praten hij/zij mee komt naar het intake- en adviesgesprek. Bij speltherapie vindt regelmatig overleg en terugkoppeling met de ouders plaats. Het diagnostisch onderzoek vindt met het kind alleen plaats. Gescheiden ouders kunnen kiezen voor gezamenlijk het kind aan te melden of individueel, echter in alle gevallen is toestemming van de ouder die het ouderlijk gezag heeft vereist. Intakegesprekken en therapieën kunnen indien gewenst ook online plaatsvinden. De gemiddelde wachttijd voor aanmelding bedraagt 2 maanden. Wordt de wachtlijst langer dan 2 maanden dan worden er geen nieuwe cliënten op de wachtlijst geplaatst. Na de intake bestaat er geen behandelingswachttijd.

1 Aanmelding
Onder het kopje contact vind je een routebeschrijving en kunt U zichzelf of uw kind aanmelden.

2 Uitnodiging intake
In het intakegesprek (60 tot 90 min) ga ik samen met U de hulpvraag in kaart brengen en verfijnen. Hiervoor neemt U mee:

  • een verwijsbrief;
  • BSN nummer;
  • geldig legitimatiebewijs;
  • pasje zorgverzekeraar;
  • de door U gebruikte medicijnen.

3 Psychodiagnostisch onderzoek
Afhankelijk van de hulpvraag volgt het psychologisch onderzoek (gedurende een dagdeel) waarin met behulp van enkele betrouwbare valide testen en vragenlijsten naar het hoe en waarom van de klacht/stoornis wordt gezocht.

4 Schriftelijke rapportage
Drie weken na het onderzoek krijgt U de schriftelijke rapportage toegestuurd waarin de uitslagen van de testen en een conclusie en advies worden weergegeven.

5 Adviesgesprek
Samen met U bespreek ik het rapport en de uitkomsten en leg ik U uit wat de diagnose is en welke behandeling het meest effectief zal zijn. Indien U zichzelf (als cliënt) of het kind in de uitslagen herkent kunnen we het behandelingstraject starten. U ontvangt voor aanvang schriftelijke informatie over wat de therapie inhoudt.

6 Behandeling(en)
Psychologische- en pedagogische therapeutische behandelingen. Ik werk eclectisch dat wil zeggen dat ik de therapievorm afstem op de cliënt en naar gelang het te behandelen probleem, kies welke benadering het meest werkzaam is. Consulten worden op locatie en online aangeboden (zie onder kopje Methoden). Bij Speltherapie en voor jongeren onder de 18 jaar vindt tussentijds regelmatig overleg en terugkoppeling met de ouders plaats. Soms wordt naast de psychotherapie een medicamenteuze behandeling geadviseerd.

7 Evaluatie
Aan het einde van de therapie wordt een nameting gedaan (test-hertest). U vult wederom enkele vragenlijsten in om te verifiëren of de therapie is aangeslagen en of het gewenste resultaat is bereikt. Bij de afronding van de behandeling krijgt U een werkboek mee om de door U gevolgde stappen in de therapie nog eens te kunnen naslaan.