personalia

Persoonlijk

In het begin van mijn loopbaan ben ik sterk getroffen wat een effect psychologische hulp kan hebben op het welzijn van een individu of dit nu een kind, jong volwassene of volwassene betreft. De eerste jaren dat ik op de psychosociale afdeling werkte van een Kinderziekenhuis, heeft mij de ervaring nooit losgelaten, dat een kleuter die werd aangemeld met spraakproblemen (mutisme) na een kortdurende speltherapie, met het accent op het sensopathische spel (met water/zand/klei werken) weer leerde spreken, zichzelf in taal weer leerde uiten. Dit tot grote blijdschap van de kleuter, ouders, school en mijzelf als therapeut. Deze eerste indruk heeft mijn verdere loopbaan en hart voor het vak, sterk bepaald. Dertig jaar heb ik gewerkt met volwassenen, jongeren en ouders met wie het op het gebied van arbeid, scholing, opvoeding of relationeel niet goed ging. Als psycholoog heb ik mogen ervaren hoe een diagnose en therapie een individu kan helpen en het leven van de cliënt en van zijn omgeving (familie/werk/school) weer zorgeloos, krachtig en gelukkig kan maken. Omdat de grondhouding van de therapeut naar de cliënt onbevooroordeeld en waardevrij moet zijn is naar mijn mening permanente educatie voor ons psychologen een “must”. Deze permanente nascholing en het praktijk houden in de residentie ‘s-Gravenhage, waar zich veel expat gezinnen bevinden die zich regelmatig bij de PPP aanmelden, heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat mijn expertise op dit terrein sterk is gegroeid, evident is. Eveneens beschik ik over veel ervaring met het diagnosticeren van ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en AD(H)D bij kinderen en volwassenen. Ik verzorg deze indicatie stelling voor diverse ADHD centra en Begeleidingscentra voor Autisme in Nederland.

Scholing
Sinds 1998 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk. Daarvoor en tijdens ben ik meer dan 25 jaar werkzaam geweest als GZ- psycholoog bij diverse Gemeenten. Zowel in de Kind- als Volwassenzorg. Mijn universitaire opleiding heb ik aan de RU Utrecht gevolgd en de postgraduaat opleiding psychotherapeut Jeugd & Context aan de Universiteit Antwerpen. Postacademisch heb ik mij verder geschoold op divers terrein waar onder:

 • Speltherapie.
 • Gedragstherapie en cognitieve therapie.
 • Schematherapie (BGGZ).
 • Diagnostiek en behandeling ADHD bij Kinderen en Jongeren.
 • Diagnostiek en behandeling ADHD bij Volwassenen.
 • Diagnostiek en behandeling ASS ( Autisme) bij Kinderen en Volwassenen.
 • Dyslexie theorie, diagnostiek en hulpverlening.
 • Depressieve jongeren leren omgaan met hun klachten.
 • Oplossingsgerichte therapie.
 • Behandeling Gehechtheidsproblemen Differentiatie & Fasetherapie.
 • Behandeling trauma's d.m.v. EMDR techniek.